Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai

517 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Có một điều mà chúng ta có thể làm …

Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.

There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves.

William Arthur Ward

517 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like