Chúng ta có thể không bao giờ đủ mạnh mẽ để hoàn toàn bất bạo

378 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Chúng ta có thể không bao giờ đủ mạnh mẽ …

Chúng ta có thể không bao giờ đủ mạnh mẽ để hoàn toàn bất bạo lực trong tư tưởng, ngôn từ và hành động. Nhưng chúng ta phải giữ bất bạo lực làm mục tiêu và nỗ lực mạnh mẽ vươn tới nó.

We may never be strong enough to be entirely nonviolent in thought, word and deed. But we must keep nonviolence as our goal and make strong progress towards it.

Mahatma Gandhi

378 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like