Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những

317 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.


It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life.

Victor Hugo

317 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like