Câu nói ý nghĩa – Trẻ con là những kẻ bắt chước bẩm sinh hành động…

403 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Trẻ con là những kẻ bắt chước bẩm sinh hành động giống như cha mẹ mình bất chấp mọi nỗ lực để dạy chúng cách xử thế.

Children are natural mimics who act like their parents despite every effort to teach them good manners.

Khuyết danh

403 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like