Câu nói ý nghĩa – Tôi của hôm nay không còn sợ thất bại, cũng không…

399 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Tôi của hôm nay không còn sợ thất bại, cũng không đặt nặng thành công mà chỉ biết nỗ lực hết sức cho công việc, hưởng thụ thành quả từ nó và tiếp tục tiến bước.

Khuyết danh

399 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like