Những đứa trẻ không biết cầu thị trở thành những người lớn thất nghiệp

359 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Những đứa trẻ không biết cầu thị trở thành những người lớn thất nghiệp. Hãy dạy con mình quen đối mặt với sự hà khắc của người khác! Đó là cuộc đời, chấp nhận đi!

Uncoachable kids become unemployable adults. Let your kids get used to somebody being tough on them! That’s life, get over it!

Khuyết danh

359 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like