Câu nói ý nghĩa – Nếu ai đó muốn trở thành một phần của cuộc đời bạn…

383 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Nếu ai đó muốn trở thành một phần của cuộc đời bạn, họ sẽ nỗ lực để bước vào. Đừng bận tâm dành chỗ trong trái tim cho ai không nỗ lực để ở lại.

If someone wants to be a part of your life, they’ll make an effort to be in it. Don’t bother reserving a space in your heart for someone who doesn’t make an effort to stay.

Khuyết danh

383 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like