Các thử nghiệm thực sự của một nhà lãnh đạo là liệu những người dưới

493 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Các thử nghiệm thực sự của một nhà lãnh đạo là liệu những người dưới quyền sẽ tuân thủ các quy tắc của ông từ ý chí của họ, chịu đựng sự khó khăn gian khổ nhất mà không bị buộc phải làm như vậy, và vẫn kiên định trong những giây phút nguy hiểm nhất.


The true test of a leader is whether his followers will adhere to his cause from their own volition, enduring the most arduous hardships without being forced to do so, and remaining steadfast in the moments of greatest peril.

Xenophon

493 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like