Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng

429 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Bất cứ một người lao động nào, dù thông …

Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chỉ có những kẻ ngồi không mới không sai lầm mà thôi. Nhưng làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm mà khoanh tay ngồi không.

Hồ Chí Minh

429 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like