Bản thân là điều phải, không ra lệnh người cũng nghe; không đúng thì có

330 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Bản thân là điều phải, không ra lệnh …

Bản thân là điều phải, không ra lệnh người cũng nghe; không đúng thì có ra lệnh người cũng không nghe.

Kỳ thân chính, bất lệnh nhi hành; kỳ thân bất chính, tuy lệnh nhi bất tùng.

Khổng Tử

330 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like