Ai làm cách mạng? – Nhân dân! Ai kháng chiến thắng lợi? – Toàn dân!

425 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like

Ai làm cách mạng? – Nhân dân! Ai kháng chiến …

Ai làm cách mạng? – Nhân dân! Ai kháng chiến thắng lợi? – Toàn dân! Vậy thì bây giờ muốn có đủ nước, muốn điều hòa nước thì cũng phải toàn dân làm thủy lợi.

Hồ Chí Minh

425 lượt xem
Đã đăng 2 years trước
Nếu thấy hữu ích hãy bấm like